Guꞌn c̲h̲ak pni

Guꞌn c̲h̲ak pni

X̱an c̲h̲eꞌn ziꞌd fot gana libr guꞌn xgu minn giedz

Gial

Gial 

Më

Lebla'

Kafe

Kafe 

Yag iniy

Yag iniy

Neꞌg yu libr guꞌn c̲h̲ak pni giedz, zak ikiꞌtslá lëd dibuj ota lëd lëtr dzekna lëꞌ libr gial ilablá.