Xtiꞌdz Dios

Xtiꞌdz Dios

X̱an c̲h̲eꞌn ziꞌd guꞌn zak gwiylá, guꞌn nak xtiꞌdz Dios.

Zapoteco de San Francisco Ozolotepec (Xanaguía) [ztg] - Lucas 01:1-25

Dela ikiꞌtslá lëd video lëꞌ guslola ted lowaga ota dela xlaꞌnlá gwilá sebalalu zak kiꞌts lëd lëtr guꞌn ziꞌd x̱an c̲h̲eꞌn.

Zapoteco de San Francisco Ozolotepec (Xanaguía) - Vídeo de LUCAS [ztg] - YouTube

01 Lëꞌ Dios sdzaꞌ gitslyu

Dela xlaꞌnlá gwiylá sebalal video guꞌn xnu nak kiꞌts lëd lëtr guꞌn ziꞌd x̱an c̲h̲eꞌn dzekna gien ndalc̲h̲a guꞌn xnu nak gwiyla.

Deditos Zapoteco de San Francisco Ozolotepec (ztg) en Vimeo

Neꞌg yu xtiꞌdz Dios guꞌn ilabna

 

Dela xlaꞌnna ilabc̲h̲ana sebal libr zak ikiꞌtsna lëd libr zi'd gik c̲h̲e'n gana lëd lëtr ziꞌd x̱an c̲h̲eꞌn dzekna ga gienc̲h̲a ndal libr guꞌn ilabna.

Génesis 1 (bibliaenlenguasindigenas.org)